ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಸಂಘದ ಏಳಿಗೆ: ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಲಾಯಿಲಾ

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಾಸಿಕ ಸಭೆ ಹಾಗೂ ದಾಕಲಾತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮೊದಲಾದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು…

error: Content is protected !!