ಓಡೀಲು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ : ಪ್ರತಿಷ್ಠಾವರ್ಧಂತಿ, ವಿಶೇಷ ಶತರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ:

    ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಡಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಓಡೀಲು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಢವರ್ಧಂತಿ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ…

error: Content is protected !!