ಗ್ರಾಮಕರಣೀಕ ರೂಪೇಶ್ ಮನೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಭೇಟಿ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅಂತಿಮ ನಮನ

      ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ : ಮೆದುಳಿನ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟ ಬಜಕ್ರೆಸಾಲು ನಿವಾಸಿ ಗ್ರಾಮಕರಣೀಕ ರೂಪೇಶ್ ಮನೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ…

error: Content is protected !!