ಶ್ರಮಿಕ ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ಜ 20, 21 ರಂದು ಎಸ್. ಡಿ. ಎಂ ಉಜಿರೆ , ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ಹಾಗೂ ಆಫ್ ಲೈನ್ ನಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ.

      ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ:ಅಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಇದರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಶ್ರಮಿಕ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಡಂತ್ಯಾರ್,…

error: Content is protected !!