ನನ್ನ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ‘ಆದರಣೀಯ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಡಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ*

      ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ತಮ್ಮನ್ನು ‘ಮೋದಿಜೀ ಅಥವಾ ಆದರಣೀಯ (ಗೌರವಾನ್ವಿತ) ಮೋದಿಜೀ’ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ…

error: Content is protected !!