ಸುಬೇದಾರ್ ಮೇಜರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೇವಾ ನಿವೃತ್ತಿ: ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಜ 06 ರಂದು ಹುಟ್ಟೂರ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ:

      ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ:ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ 28 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸೇವಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿ ಹುಟ್ಟೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ…

error: Content is protected !!